Контактни лещи

Винаги разтърквайте контактните лещи, когато ги почиствате, защото само изплакване с разтвора за контактни лещи не е достатъчно!

Facebook Twitter Google+ Pinterest
(0 votes)
×

Log in